Đăng ký Tư vấn

Vui lòng điền form đặt lịch tư vấn

Tên Quý Phụ huynh hoặc Học sinh

Số điện thoại

Ngày giờ có thể nhận cuộc gọi


Phòng tuyển sinh Chương trình Diploma Quốc tế hân hạnh tiếp chuyện 24/7:

Điện thoại

1, Cô Vân

2, Cô Lan

3, Cô Duyên

NHẬP HỌC NHANH CHÓNG!

6 BƯỚC NHẬP HỌC ONLINE

Bước 1 Phụ huynh chuyển Bộ phận Tuyển sinh file Học bạ THPT của Thí sinh
Bước 2 Nhà Trường căn cứ Học bạ thực hiện việc xét tuyển trong 01 ngày
Bước 3 Nhà Trường gửi bưu điện Thông báo Trúng Tuyển, Hợp đồng Cam kết
Bước 4 Phụ huynh ký Hợp đồng và gửi bưu điện cùng với Hồ Sơ Nhập Học
Bước 5 Nhà Trường gửi Phụ huynh Thông báo Nhập học & Đóng học phí
Bước 6 Phụ huynh và Sinh viên hoàn thành Đóng học phí và Nhập học
0905922766